A232

Niespodzianka! Wygląda na to, że osiągniesz swoje plany na dużą rodzinę już w jednej ciąży! Twoja ciąża będzie wyjątkowa i nieco inna niż ciąża z jednym dzieckiem; oto, czego możesz się spodziewać:

Wczesne wykrycie

Dzięki położniczemu badaniu USG wieloraczki można zobaczyć już po sześciu tygodniach ciąży. Mimo że trudno jest odróżnić bicie serca jednego dziecka od innych, lekarz policzy dla każdego z wieloraczków liczbę uderzeń serca na minutę.

Czym wyróżnia się ciąża mnoga?

Przede wszystkim automatycznie zostajesz pacjentką podwyższonego ryzyka. Możesz czuć się dobrze, ale ciąża z dwojgiem lub większą liczbą dzieci wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Prawdopodobnie zostaniesz skierowana do perinatologa, który jest specjalistą w zajmowaniu się ciążami wysokiego ryzyka. W porównaniu z kobietami z ciążą pojedynczą będziesz pewnie miała więcej wizyt przedporodowych, więcej badań krwi i częstsze badanie USG.

Bliźnięta jednojajowe a bliźnięta dwujajowe Bliźnięta jednojajowe

Ten typ bliźniąt występuje, kiedy jedna komórka jajowa rozdziela się na dwa embriony, w wyniku czego powstaje dwójka “identycznych” dzieci. Czasami dzieci znajdują się w tej samej owodni, co zwiększa ryzyko problemów, np. zaplątania się w pępowinę. Innym ryzykiem jest przekazywanie pokarmu jednemu z bliźniąt, podczas gdy drugie dostaje go niedostatecznie dużo. Dlatego przy ciąży mnogiej lekarze mierzą każdy z płodów.

Bliźnięta dwujajowe

Dwie (lub więcej) komórki jajowe zapłodnione zostają jednocześnie i w wyniku tego powstaje wiele embrionów. W ciąży z więcej niż dwojgiem dzieci mogą pojawić się jednocześnie bliźnięta jednojajowe i dwujajowe lub trojaczki. Głównym ryzykiem ciąży dwujajowej jest przedwczesny poród.

Poród przedwczesny

Jest to czynnik ryzyka uważany za najważniejszy przy każdej ciąży mnogiej. Przy ciąży mnogiej każde z dzieci jest zwykle mniejsze, gdyż muszą dzielić się miejscem w macicy. Urodzenie się tydzień wcześniej niż pełne 40 tygodni nie jest takie straszne, ale urodzenie się przed 36. tygodniem może oznaczać, że dziecko będzie mieć problemy z oddychaniem i ssaniem oraz inne problemy związane z przedwczesnym porodem.

Przygotowanie jest kluczem

Najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić dla swoich dzieci, jest dbanie o siebie i chodzenie na wszystkie wizyty przedporodowe. Masz podwyższone ryzyko powikłań, odpoczywaj więc, zanim nie spotkasz się twarzą w twarz ze swoim stadkiem!