A50

Nie wahaj się zgłaszać swoich obaw — nawet pozornie błahych — gdy udajesz się na wizytę z dzieckiem u lekarza.

Przy rocznym bilansie zdrowia koniecznie poinformuj o wszelkich wymienionych poniżej problemach lub zachowaniach, jeżeli zauważyłaś je u swojego dziecka:

  • Nie jest w stanie utrzymać ciężaru swojego ciała na nogach - przewraca się.

  • Jednym lub obojgiem oczu nadal zezuje, nawet jeśli tylko od czasu do czasu.

  • Nie korzysta z dłoni w równomierny sposób.

  • Nie wypowiada rzeczywistych słów i nie zna swojego imienia.

  • Nie raczkuje ani nie porusza się do przodu w żaden sposób.

  • Nie wykazuje lęku przed obcymi ani niepokoju przy rozdzieleniu. Lęk i niepokój to normalne reakcje w takich sytuacjach w tym wieku.

  • Nie wskazuje palcem na różne przedmioty.

  • Zdaje się mieć problemy z widzeniem lub słuchem.

  • Zaniknęła umaluszka umiejętność, którą dysponowało wcześniej.