OITN: Oddział intensywnej terapii noworodka

Gdy przekraczasz próg oddziału intensywnej terapii noworodka, wkraczasz na nieznany teren. Ten ułożony w kolejności alfabetycznej przewodnik pomoże Ci zapoznać się z licznymi rolami specjalistów krążących po OITN-ie, którzy mogą zajmować się Twoim dzieckiem lub Tobą.

Aby uzyskać więcej informacji przybliżających funkcjonowanie OITN-u, koniecznie kliknij poszczególne powiązane przewodniki, w których omawiamy sprzęt, badania i powszechne problemy.

Prowadzący/koordynator wypisów:

Specjalista, który zajmuje się procesem wypisywania lub przenoszenia, tak aby zapewnić, by potrzeby dziecka związane z opieką zostały spełnione w domu oraz/lub na oddziale terapii półintensywnej. Osoba ta koordynuje bieżącą komunikację pomiędzy szpitalem a specjalistą medycznym odnośnie opieki nad Twoim dzieckiem.

Kapelan:

Przedstawiciel kleru pozostający do dyspozycji w szpitalu w celu pomocy osobom zmagającym się z problemami zdrowotnymi. Osoba ta może pomóc Ci radzić sobie podczas poważnej choroby dziecka lub jego hospitalizacji.

Terapeuci wczesnego kontaktu:

Multidyscyplinarny zespół specjalistów w zakresie edukacji, niepełnosprawności rozwojowych i rozmaitych dziedzin terapii. Zespół terapeutów wczesnego kontaktu zajmuje się opieką nad dziećmi od chwili urodzenia do 3. roku życia, którym zagrażają problemy rozwojowe. Zapewniają skierowania, gromadzą informacje i uczestniczą w planowaniu wypisów. Zespół terapeutów wczesnego kontaktu będzie pomagał Tobie i Twojemu dziecku w domu po wypisie, więc w wielu przypadkach zaczną Cię poznawać już podczas hospitalizacji.

Specjaliści medyczni:

Eksperci, którzy zależnie od stopnia trudności, z którymi będzie borykać się Twoje dziecko mogą zostać wezwani, aby ocenić konkretny problem. Zazwyczaj osoby te posiadają przygotowanie w zakresie pediatrii, a dodatkowo mają specjalizację w specyficznej dziedzinie. Poniżej podajemy listę niektórych lekarzy oraz ich specjalizacji.

 • Specjalista w dziedzinie zachowania i rozwoju (często pediatra): problemy związane z zachowaniem i rozwojem

 • Kardiolog: problemy z sercem

 • Endokrynolog: problemy z gruczołami i wzrostem

 • Gastroenterolog: problemy z jelitami, wątrobą i trawieniem

 • Hematolog: krew, krwawienie i niektóre zaburzenia układu odpornościowego

 • Specjalista ds. chorób zakaźnych: złożone infekcje

 • Nefrolog: problemy z nerkami

 • Neurolog: zaburzenia mózgowe (w tym napady)

 • Pulmonolog: problemy z płucami i oddychaniem

Pielęgniarka neonatalna:

Dyplomowana pielęgniarka posiadająca wyższe wykształcenie (zazwyczaj stopień magistra) oraz certyfikat w zakresie pracy z dziećmi urodzonymi przedwcześnie i chorymi. Pielęgniarka o rozszerzonych kwalifikacjach pracuje pod kierownictwem lekarza neonatologa oraz/lub adepta neonatologii, może wykonywać wiele zabiegów i pomaga kierować opieką Twojego dziecka. Pielęgniarki dyplomowane w zakresie neonatologii często zajmują się kontynuacją opieki i planowaniem wypisów noworodków na oddziale intensywnej terapii noworodka.

Neonatolog:

Lekarz kierujący OITN-em. Może być pediatrą (lekarzem dziecięcym) z dużym wykształceniem w zakresie opieki nad cierpiącymi na choroby noworodkami i zazwyczaj posiada certyfikat z egzaminu specjalizacyjnego w tej dziedzinie. Na OITN-ie może być kilku neonatologów ze względu na 24-godzinny tryb pracy tego oddziału.

Absolwent neonatologii:

W pełni wyszkolony i wykwalifikowany pediatra, otrzymujący zaawansowane przeszkolenie z opieki nad cierpiącymi na choroby noworodkami. Lekarz ten może na bieżąco kierować pracą miejscowego personelu i zdawać sprawozdania kierownikowi neonatologii. Adept neonatologii może rotacyjnie pracować w innych szpitalach lub obszarach z częstotliwością od czterech do ośmiu tygodni.

Terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta:

Specjaliści medyczni, którzy analizują związek pomiędzy niedojrzałością lub chorobą a zachowaniem. Terapeuta zajęciowy usiłuje poprawić funkcjonowanie noworodka poprzez rozmaite zabiegi. Fizjoterapeuta koncentruje się na tonusie mięśniowym, wytrzymałości i czynnościach motorycznych. Obaj wnoszą cenny wkład w opiekę wspierającą zarówno w żłobku, jak i w domu.

Pediatra rezydent:

Lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii; generalnie pracuje od trzech do sześciu tygodni na oddziale intensywnej terapii noworodka.

Pielęgniarka dyplomowana:

Specjalista medyczny, który zdał pisemny egzamin po ukończeniu uczelni lub kursu w zakresie pielęgniarstwa szpitalnego. Pielęgniarki dyplomowane na OITN-ie mają doświadczenie w opiece nad chorymi noworodkami. Te pielęgniarki dyplomowane określane są także jako pielęgniarki neonatalne. Na większości oddziałów jedna z pielęgniarek zostanie wyznaczona do „prowadzenia” Twojego dziecka, co oznacza, że będzie ona odpowiedzialna za opiekę nad Twoim nowo narodzonym maleństwem. Chociaż wiele innych pielęgniarek będzie zajmowało się nim na dyżurze nocnym, podczas świąt itd., pielęgniarka prowadząca pozna Twoje dziecko i Ciebie najlepiej. W obszarach oddalonych od ośrodków szkoleniowych, niektóre pielęgniarki neonatalne posiadają kwalifikacje do wykonywania wielu zabiegów, którymi zajmują się rezydenci i adepci na większych oddziałach.

Terapeuta w dziedzinie zaburzeń oddychania:

Specjalista medyczny przeszkolony w zakresie obsługi sprzętu medycznego dla dzieci z problemami w oddychaniu. Terapeuta ten może kierować badaniami utleniania krwi oraz niektórymi innymi zabiegami.

Pracownik socjalny:

Specjalista, który pomoże Ci poradzić sobie z emocjonalnymi i społecznymi aspektami pobytu Twojego dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka (OITN). Pracownik socjalny może pomóc Ci uzyskać informacje od lekarzy Twojego dziecka, zapewnić Ci inne źródła informacji na temat problemów medycznych maleństwa, pomóc rozwiązać trudności finansowe i radzić sobie ze stresem oraz pomóc w specjalnych przygotowaniach, które być może będziesz musiała podjąć w związku z wypisaniem Twojego dziecka ze szpitala i dalszą opieką. Niekiedy pracownicy socjalni prowadzą grupy rodzin w ramach wspierających sesji terapeutycznych.

Foniatra:

Osoba z wykształceniem w zakresie zaburzeń mowy i języka, która często pracuje z noworodkami na oddziale intensywnej terapii noworodka (OITN), pomagając przy problemach z karmieniem. Niektóre dzieci, wykazujące opóźnienia w rozwoju języka w pierwszym roku życia i dalszym okresie, mogą potrzebować usług foniatry po wypisie ze szpitala.

Chirurdzy specjaliści:

Jeżeli Twoje dziecko wymaga operacji, może zostać wezwany wyspecjalizowany chirurg w celu oceny sytuacji lub wykonania zabiegu.

W poniższej liście opisano chirurgów i obszary ich specjalizacji.

 • Kardio- i torakochirurg: zajmuje się sercem, naczyniami krwionośnymi, a często też płucami

 • Chirurg ucha, nosa i gardła (laryngolog): zajmuje się uszami, nosem i gardłem, oraz niektórymi problemami dróg oddechowych

 • Chirurg ogólny: problemy z jelitami, operacje przepukliny oraz instalacja przewodów tętniczych i żylnych

 • Neurochirurg: zajmuje się mózgiem, rdzeniem kręgowym i nerwami

 • Chirurg ortopedyczny: problemy z kośćmi i stawami, w tym deformacje

 • Chirurg plastyczny: deformacje głowy i szyi, niektóre problemy skórne i określone problemy z dłońmi i stopami. Część tej pracy może wykonywać także chirurg ortopedyczny.

Zgoda na pliki cookie