Wybór dobrego przedszkola

Zwykle przedszkole jest to program zajęć dla dzieci od dwóch do pięciu lat, oferujący zabawy edukacyjne i prowadzony przez nauczyciela specjalizującego się w kształceniu małych dzieci.

Niezależność i umiejętności społeczne

Celem przedszkola jest zapewnienie dziecku wrażenia niezależności poza domem, nauczenie go tworzenia relacji z innymi dziećmi i zachęcenie go do interakcji z dorosłymi spoza rodziny. Mimo że, nabycie umiejętności społecznych jest głównym celem, dobre przedszkole oferuje też nowe dziedziny do odkrywania i szanse na uczenie się w grupie. Rodzice powinni zaobserwować rozwój umiejętności społecznych, niezależności i dojrzałości dziecka oraz jego rosnące zainteresowanie uczeniem się i odkrywaniem świata.

Jak wybrać “dobrą” szkołę

Dobre przedszkola dają dziecku dużo swobody w poznawaniu różnych czynności; zachęcają do emocjonowania się odkryciami i zapewniają skupienie się na doświadczeniach malucha. Te, które kładą nacisk na „zdolności akademickie” i w których nauczyciel sztywno organizuje czas, jedynie tłumią motywację do nauki. Nie odnoszą znacznych sukcesów, gdyż przedszkolaki nie są gotowe do formalnej nauki czytania i pisania na tym etapie. Dobrej jakości przedszkole wspomaga rozwój, pewność siebie i samokontrolę.

Dowiedz się więcej

Możesz potrzebować wielu wizyt w różnych przedszkolach, zanim będziesz mieć pewność, że dana placówka jest odpowiednia dla Twojego dziecka i dla Ciebie. Upewnij się, że zgadzasz się z jej filozofią, podejściem, regułami i personelem, a w szczególności dyrektorem placówki. Zdobądź też konkretne informacje. Dobrze jest uzyskać opinie – nie tylko od zadowolonych rodziców. Warto skontaktować się z tymi, którzy zrezygnowali z programu, i poznać przyczyny.

Warto rozważyć następujące kwestie:

 • Mała liczebność grupy Dwu- i trzylatki powinny być w grupach nie większych niż ośmioro dzieci. Czterolatki mogą być w grupach do 20 dzieci, jeśli nauczyciel ma asystenta. Najlepsze proporcje liczby nauczycieli do uczniów w takim młodym wieku to 1:7.

 • Specjalne szkolenie Nauczyciele powinni być specjalnie przeszkoleni w dziedzinie rozwoju małych dzieci, a dyrektor powinien mieć wyższe wykształcenie pedagogiczne.

 • Stabilność Dobre ośrodki starają się zatrzymywać nauczycieli, zapytaj więc o ruch kadr. Ruch na poziomie wyższym niż 33% rocznie zwykle oznacza, że coś jest nie tak w kwestii płac, morale lub obu. Jeśli nauczyciel jest zmieniany co sześć miesięcy, dobrze jest dowiedzieć się, jaki jest tego powód.

 • Bezpieczeństwo W dobrym przedszkolu sala i plac zabaw spełniają wszystkie mające zastosowanie wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Obserwuj dzieci, kiedy bawią się w pomieszczeniach i na zewnątrz, aby sprawdzić, czy nie występują wokół jakieś zagrożenia.

 • Struktura Najlepiej jest, jeśli nauczyciel ma plan nauczania zawierający okazje do nauki i doświadczeń, który może zaprezentować. Dostępny powinien być dzienny harmonogram oraz ocena przystosowania i postępów każdego dziecka.

 • Klimat towarzyski Zastanów się, jak czułoby się dziecko w tym miejscu i jak nauczyciel pomaga innym dzieciom rozpocząć dzień. Obserwuj, jak wdrażana jest dyscyplina. Zwróć uwagę, czy postępowanie nauczyciela zgadza się z Twoim podejściem, albo czy wydaje Ci się zbyt łagodne lub zbyt surowe. Dowiedz się, jak rozwiązywane są kłótnie i bójki między dziećmi.

Pytania, które warto zadać

 • Czy rodzice mogą przyjść i obserwować zajęcia w dowolnym momencie? Taka możliwość bez wątpienia powinna być dostępna.

 • Czy ośrodek ma licencję? Jest to warunek konieczny. Wiele dobrych ośrodków będzie także mieć certyfikaty krajowych stowarzyszeń.

 • Jakie są opcje płatności? Czy w ramach części opłaty możesz zaoferować swój czas dla dzieci? Jakie są kary za opóźnienia w opłatach? Czy możesz dostać rabat, płacąc z góry?

 • Jakie są godziny pracy? Czy jest możliwość przedłużenia dnia? Jeśli tak, co dzieje się w tym czasie i kto pilnuje dzieci? Jaka jest dodatkowa opłata?

 • Co dzieje się, gdy spóźnisz się z odebraniem dziecka?

 • Co z nauką korzystania z toalety? Gdy dziecku coś się stanie, jak jest to rozwiązywane?

 • Czego oczekuje się od rodziców, którzy zaoferowali swój wolny czas jako opiekunów? Czy rodzice będą zobowiązani do regularnego przynoszenia przekąsek, zapasów lub posiłków?

Jeśli Twoje dziecko jest w stanie brać udział w zajęciach i czerpać radość z pobytu w przedszkolu, oznacza to, że otrzymało od Ciebie miłość, wsparcie i pewność siebie, aby wykonać kolejny krok. Krótka rozłąka będzie dobrae dla was obojga a dziecko będzie stawało się bardziej samodzielne.

Zgoda na pliki cookie