A267

Małe dzieci są zainteresowane innymi dziećmi. Mogą nawet ignorować rodziców, kiedy w pobliżu są inne dzieci. Badania pokazały, że jeśli umieścisz razem dziecko 12- i 24-miesięczne, spotkają się gdzieś po środku. Starsze dziecko pewnie cofnie się do poziomu 15 miesięcy, a zdolności młodszego rozwiną się o trzy miesiące naprzód. I będą mogły z łatwością bawić się razem.

Zabawa i nauka

To zainteresowanie innymi dziećmi jest zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę, jak ważni są rówieśnicy w tym wieku. Mimo że dziecko 22-miesięczne bawi się obok innych dzieci, a nie z nimi, nauczy się wiele, naśladując, obserwując, a nawet walcząc z nimi.Aby pomóc dzieciom nawiązać kontakty z rówieśnikami, można zorganizować grupę zabaw lub dołączyć do istniejącej. W tym wieku dwugodzinny czas zabawy (z uwzględnieniem przekąski) jest maksymalny dla potrzeb nauki.