Wspólnie dbamy o bobasy

Dlaczego dobrze jest, kiedy wspólnie dbamy o bobasy

Jesteś jego całym światem

Jako mama wiesz doskonale, jak ważną osobą w życiu dziecka jesteś. To Ty spędzasz z nim najwięcej czasu, by zapewnić mu właściwy rozwój. Jego dobro jest dla Ciebie najistotniejszą rzeczą na świecie, a Twojego wysiłku i roli, jaką pełnisz w wychowaniu dziecka, nie sposób przecenić. Jesteś dla dziecka „całym światem”.

A inni?

Jednak, chociaż mama jest dla każdego bobasa najważniejsza, nie powinna być jedyną osobą w jego otoczeniu.

Im więcej osób uczestniczy w opiece nad się dzieckiem, tym jego rozwój jest lepszy. Zarówno rodzice, jak i inni członkowie rodziny powinni być zaangażowani w proces wychowania dziecka. Tworzy to silną relację pomiędzy dzieckiem, a tymi osobami i ma kluczowe znaczenie dla jego zdrowego rozwoju na wielu obszarach – zarówno tych związanych z odżywianiem i pielęgnacją, jak i tych związanych ze stymulacją intelektualną, czy dyscypliną.

W ciągu pierwszych pięciu lat życia dziecka jego mózg rozwija się niezwykle szybko. Zwłaszcza pierwsze trzy lata są tutaj kluczowe. Jest to czas błyskawicznego rozwoju poznawczego, lingwistycznego, społecznego, emocjonalnego i motorycznego.

Dlatego właśnie tak istotne jest, by wszystkie osoby z otoczenia dziecka aktywnie uczestniczyły w jego wychowaniu już od pierwszych dni jego życia.

Dbajmy wspólnie

W celu budowania świadomości korzyści, jakie przynosi zaangażowanie całej rodziny i społeczeństwa w rozwój dziecka, Pampers rozpoczął kampanię pod hasłem: “Wspólnie dbamy o bobasy”. Poprzez wskazanie konkretnych korzyści oraz sposobów pomagania mamom i dzieciom Pampers chce zachęcić wszystkich w Polsce do aktywnego udziału w wychowaniu dzieci zapewniając im zdrowy rozwój.

Ten "aktywny udział w wychowaniu dzieci" oznacza okazywanie im miłości, spędzanie z nimi czasu, wspólne gry, zabawy, rozmowę, opiekę. Wszystko to bowiem ma pozytywny wpływ na przyszłość dziecka

Pierwsze kroki

Kampania Pampers obejmować będzie wiele działań. W pierwszym etapie odnowiliśmy pokój dla mam na oddziale neonatologicznym szpitala w Otwocku. Zapewniamy tym samym większą wygodę maluszkom, które zawsze są szczęśliwe, kiedy ich mama jest tuż obok.

Następnym krokiem będzie akcja informacyjna na temat roli ojca w rozwoju dziecka. Podejmować będziemy współpracę z uznanymi instytucjami w celu budowania świadomości wagi, jaką dla dziecka ma cała rodzina. Będziemy odwoływać się do konkretnych przykładów dobrego ojcostwa w naszym kraju.

Zachęcamy do przyłączenia się i aktywnego uczestniczenia w naszej akcji na wszystkich jej etapach. Każdy z nas może stać się ambasadorem tej akcji. Bo kiedy wspólnie dbamy o bobasy, one rozwijają się lepiej.

Zgoda na pliki cookie