Zrównoważony rozwój Pampers - Kochamy niskoemisyjność

Wierzymy, że razem zmieniamy świat dziecka na lepsze, dbając nie tylko o obecny szczęśliwy i zdrowy rozwój dzieci, ale też o świat, w którym przyjdzie im dorastać. Proekologiczni rodzice wybiegają myślami poza kolejną zmianę pieluszki i zastanawiają się nad pozostawianym przez siebie śladem środowiskowym.

Dlatego właśnie w Pampers chcemy mieć swój wkład w realizację planu transformacji klimatycznej poprzez osiągnięcie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2040 roku.

Naukowe podejście Pampers

Naukowe podejście Pampers

Przy ocenie cyklu życia produktu (LCA, Life Cycle Assessment) kierujemy się nauką, aby zrozumieć, skąd bierze się wpływ naszych produktów na środowisko, i móc wskazać konkretne sposoby na ograniczenie śladu węglowego, który po sobie pozostawiają.

Dokładnie analizujemy każdy aspekt – od naszych składników po dostawców oraz sposób, w jaki wytwarzane są nasze produkty, tak by mieć pełny obraz sytuacji.

Według oceny cyklu życia produktu w Wielkiej Brytanii z 2005 roku ślad węglowy pieluch jednorazowych pochodzi głównie z pozyskiwania i produkcji surowców*. W związku z tym na przestrzeni lat pracowaliśmy nad ulepszeniem naszych pieluszek, aby przejść na korzystanie z bardziej wydajnych materiałów, jednocześnie ograniczając ich wagę i świadomie je dobierając.

Podobne zmiany w produktach Pampers Premium Care zaowocowały 5% ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z wcześniejszą generacją Pampers, zgodnie z badaniem dotyczącym oceny cyklu życia produktu przeprowadzonym w 2010 roku**. Po drugie, pracujemy również nad doborem materiałów w naszych produktach. Wykorzystywana przez nas pulpa jest w 100% pozyskiwana w odpowiedzialny sposób w Europie. W Wielkiej Brytanii 100% pulpy wykorzystywanej do produkcji pieluszek Pampers posiada certyfikat FSC i innych kontrolowanych źródeł.

Naukowe podejście Pampers

Materiały roślinne użyte w powłoczce pieluszek Pampers Harmonie pochodzą z trzciny cukrowej pozyskiwanej w zrównoważony sposób. Nabieramy też rozpędu na naszej drodze ku elimiacji plastiku z naszych produktów z chusteczkami nawilżanymi Harmonie Coconut z włókien w 100% pochodzenia roślinnego.

Pracujemy również nad ograniczeniem śladu węglowego we wszystkich naszych procesach produkcyjnych. Stawiamy na odnawialną energię elektryczną – 100% energii elektrycznej wykorzystywanej przy produkcji naszych pieluszek w Europie*** pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ograniczyliśmy również naszą emisję gazów cieplarnianych z produkcji o ponad 90% w całej Europie****.

W ramach naszych bieżących działań aktywnie współpracujemy z dostawcami na całym świecie, aby pomóc w ograniczeniu wytwarzanego przez nas śladu węglowego. Razem uniknęliśmy emisji ok. miliona ton metrycznych***** gazów cieplarnianych z produkcji materiałów w latach 2015-2020. Ta redukcja w naszym wspólnym śladzie to równowartość rocznej emisji 215 000 przeciętnych samochodów rodzinnych z silnikiem benzynowym******!

Razem możemy zmieniać świat dziecka na lepsze.

* Ocena cyklu życia pieluch jednorazowych i wielokrotnego użytku w Wielkiej Brytanii: Aumónier, Collins i Garret (2005). Pozyskiwanie i produkcja surowców stanowi 63% całkowiteg śladu węglowego pieluchy jednorazowej. ** A. i G. Hoof. „LCA-measured environmental improvements in Pampers® diapers”. The International Journal of Life Cycle Assessment 17 (2011) *** Świadectwa dotyczące energii odnawialnej z farmy wiatrowej. **** Od 2007 roku. ***** Średnia na podstawie zmniejszenia intensywności gazów cieplarnianych oraz sprawozdania dostawców. ****** Typowy pojazd osobowy emituje około 4,6 ton metrycznych dwutlenku węgla rocznie. Dane te pochodzą ze strony www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle#typical-passenger.

Zgoda na pliki cookie